Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Nội tại

Tác giả: Phan Linh Bảo Hạnh
Kích thước: 120cm x 120cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật