Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bốn mùa

Tác giả: Phan Linh Bảo Hạnh
Kích thước: 160cm x 100cm
Năm sáng tác: 2008
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật