Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chuyện trò

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 90cm x 100cm
Năm sáng tác: 2018
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật