Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Khoan thai

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 150cm x 150cm
Năm sáng tác: 2010
Chủ đề: Khỏa thân
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật