Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Trong lành 2

Tác giả: Phạm Khánh
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác: 2019
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật