Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đêm trên sông

Tác giả: Trần Mạnh Đức 
Kích thước: 80cm x 80cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật