Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Giỏ tre

Tác giả: Lương Ngọc Dung 
Kích thước: 75cm x 95cm
Năm sáng tác: 2005
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật