Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tĩnh vật

Tác giả: Trần Luân Tín
Kích thước: 75cm x 85cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật