Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mờ ẩn

Tác giả: Nguyễn Thị Bạch Lan
Kích thước: 80cm x 70cm
Năm sáng tác: 2007
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật