Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sớm trên nương

Tác giả: Trần Như Việt Anh
Kích thước: 140cm x 100cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật