Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Cổng làng

Tác giả: Lê Anh Cẩn 
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2009
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật