Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tản mạn

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp 
Kích thước: 120cm x 120cm
Năm sáng tác: 2014
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật