Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thuyền hoa

Tác giả: Lê Tấn Lộc 
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác: 200x
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật