Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thiếu nữ 3

Tác giả: Nguyễn Quảng
Kích thước: 60cm x 50cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật