Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vật chất tối

Tác giả: Lê Nguyên Mạnh 
Kích thước: 135cm x 50cm
Năm sáng tác: 2017
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 25.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật