Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vườn xuân

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp 
Kích thước: 80cm x 75cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật