Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đợi mưa

Tác giả: Mai Hoàng Minh (Ty)
Kích thước: 70cm x 90cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu