Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Huyền ảo

Tác giả: Lê Anh Cẩn 
Kích thước: 120cm x 100cm
Năm sáng tác: 2016
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật