Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vụ mùa

Tác giả: Đỗ Ngọc Cường
Kích thước: 130cm x 110cm
Năm sáng tác: 2015
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật