Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chạng vạng

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 65cm x 90cm
Năm sáng tác: 2021
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 15.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật