Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tinh khôi

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 90cm x 90cm
Năm sáng tác: 2004
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật