Lotus Gallery - Fine art - lotusgallery.vn

Đôi nét về

LOTUS GALLERY

Được thành lập vào năm 1991, Lotus Gallery là một trong những phòng tranh tư nhân đầu tiên được mở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong hành trình hơn 30 năm hoạt động, phòng tranh đã dần chuyển đổi thành một trung tâm nghệ thuật kết nối các nhà sưu tập. Hướng đi của chúng tôi là quảng bá các tác phẩm nghệ thuật có cùng tiếng nói, tạo ra các kết nối sâu sắc và đánh động cảm xúc người xem. Chúng tôi tin rằng ‘nghệ thuật là con đường và tri thức là đích đến’.

 

Xem thêm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật