Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Màn sương

Tác giả: Nguyễn Văn (Thanh) Hải
Kích thước: 150cm x 100cm
Năm sáng tác: 199x
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật