Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Phiên chợ vùng cao

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 240cm x 125cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật