Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Phong cảnh

Tác giả: Phạm Khánh
Kích thước: 54cm x 80cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật