Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Cuối ngày

Tác giả: Mai Hoàng Minh (Ty)
Kích thước: 90cm x 70cm
Năm sáng tác: 2014
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật