Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bản sắc

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 30cm x 40cm
Năm sáng tác: 2020
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Quan tâm

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật