Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chân dung 2

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 75cm x 100cm
Năm sáng tác: 2015
Chủ đề: Chân dung
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật