Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Sắc màu

Tác giả: Lê Anh Cẩn 
Kích thước: 120cm x 80cm
Năm sáng tác: 2015
Chủ đề: Cảnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật