Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Rực rỡ

Tác giả: Lê Tấn Lộc 
Kích thước: 90cm x 113cm
Năm sáng tác: 2020
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật