Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tráng lệ

Tác giả: Trần Lâm Bình
Kích thước: 110cm x 80cm
Năm sáng tác: 2015
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật