Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bến sông quê

Tác giả: Đỗ Ngọc Diệp 
Kích thước: 125cm x 110cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật