Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Nude

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 40cm x 30cm
Năm sáng tác: 201x
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật