Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Bên khung cửa

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 14cm x 22cm
Năm sáng tác: 2020
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 1.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật