Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Làng chài

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 70cm x 50cm
Năm sáng tác: 2010
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật