Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Neo bờ

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 50cm x 40cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật