Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Gia đình Ỉn

Tác giả: Phan Linh Bảo Hạnh
Kích thước: 100cm x 100cm
Năm sáng tác: 2019
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật