Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chọi gà

Tác giả: Lê Tấn Lộc 
Kích thước: 140cm x 170cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Con vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật