Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đài sen

Tác giả: Lê Tường
Kích thước: 120cm x 100cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Tĩnh vật
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật