Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Đồi cát

Tác giả: Trần Ngọc Tình 
Kích thước: 90cm x 60cm
Năm sáng tác: 2007
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật