Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Tắm suối

Tác giả: Trần Luân Tín
Kích thước: 100cm x 110cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Thiếu nữ
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật