Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Vào mùa sen

Tác giả: Phùng Phê
Kích thước: 92cm x 78cm
Năm sáng tác:
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật