Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chị em

Tác giả: Lê Văn Duy
Kích thước: 70cm x 70cm
Năm sáng tác: 2020
Chủ đề: Trẻ em
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật