Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Mâm cơm

Tác giả: Mai Hoàng Minh (Ty)
Kích thước: 60cm x 80cm
Năm sáng tác: 2010
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật