Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Nghỉ trưa

Tác giả: Mai Hoàng Minh (Ty)
Kích thước: 80cm x 60cm
Năm sáng tác: 2022
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật