Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Áo tứ thân

Tác giả: Phương Mai
Kích thước: 170cm x 125cm
Năm sáng tác: 2008
Chủ đề: Sinh hoạt
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật