Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Thuyền sen

Tác giả: Lại Thanh Dũng
Kích thước: 120cm x 150cm
Năm sáng tác: 2011
Chủ đề: Ý niệm
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật