Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hòn Phụ Tử

Tác giả: Dương Ngọc Sơn
Kích thước: 120cm x 120cm
Năm sáng tác: 2006
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật