Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Hương đêm

Tác giả: Lê Võ Tuyển
Kích thước: 100cm x 80cm
Năm sáng tác: 2018
Chủ đề: Phong cảnh
Chất liệu: Sơn dầu
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật