Bộ sưu tập

Thông tin tác phẩm

Chờ

Tác giả: Bùi Quỳnh
Kích thước: 30cm x 30cm
Năm sáng tác: 2020
Chủ đề: Tranh size nhỏ
Chất liệu: Sơn dầu
Giá bán: 5.000.000 VNĐ
Quan tâm
Tranh cùng chất liệu

Lotus Gallery - Fine art - Phòng trưng bày nghệ thuật